Український форум
Пошук | Статистика | Список користувачів Форуми | Календарі | Альбоми |
Ви ввійшли як гість. ( ввійти | зареєструватися )

Програма для українців - громадян іноземних держав
Перейти на сторінку: 1
Перегляд сторінки 1 [50 повідомлень на сторінці]
Попередня тема :: Наступна тема
   Україна -> НавчанняФормат повідомлення
 
Альф
Відправлено 2009-03-31 02:15 (#523)
Тема: Програма для українців - громадян іноземних державVeteran

повідомлень: 180
100252525
Місцезнаходження: Ireland
Можливо комусь і в пригоді стане...
Цьогорічний дедлайн для подачі заяв є 1 травня 2009 року... Проте думаю, що ця програма існуватиме й надалі... Може й комусь у пригоді стане...

Ось офіційна онфо....

В мене серйозне запитання до п2. "Копії сторінок паспорта з зазначенням громадянства та прописки"... Це у якого європейця є прописка в паспорті


------------------------------------------

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. №1034 «Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року» Міністерство освіти і науки України виділило у 2009 році державні стипендії для прийому іноземних громадян українського походження на І курс вищих навчальних закладів України. Зокрема, представникам української діаспори, які проживають в країнах, де не визначена квота (в т.ч. Ірландія), загалом надано 30 місць.

Державні стипендії виділяються іноземним громадянам для здобуття вищої освіти за денною формою навчання за рахунок коштів Державного бюджету України. Навчання за рахунок коштів Державного бюджету України для здобуття другої вищої освіти не здійснюється.

Державні стипендії не надаються громадянам України, які проживають в іноземних державах. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освіту в усіх державних і комунальних навчальних закладах України на загальних підставах, визначених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України.

Представники української діаспори, кандидати на навчання у вищих навчальних закладах України за рахунок державних стипендій, повинні мати повну загальну середню освіту, відмінні та добрі оцінки з усіх навчальних дисциплін, володіти українською мовою на рівні, достатньому для здобуття освіти.

Іноземні громадяни українського походження, які не володіють українською мовою можуть бути зараховані на підготовчі відділення з оплатою вартості навчання 1500 доларів США на рік.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року № 65 “Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)” кандидати зараховуються на повний курс навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Зазначений рівень навчання є завершеним і закінчується видачею диплома. Після отримання ступеню “Бакалавр” студенти з числа іноземних громадян українського походження можуть продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Спеціаліст”, “Магістр” за результатами вступних випробувань на умовах загального конкурсу. Якщо вони не зараховані за конкурсом за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, вони можуть продовжити навчання за зазначеними освітньо-кваліфікаційними рівнями на договірних засадах з оплатою вартості навчання, як і для громадян України.

Кожний кандидат, який отримав державну стипендію на навчання, прибуває до вищих навчальних закладів України у терміни з 25 серпня до 1 вересня і подає безпосередньо до навчального закладу оригінали таких документів:

а) анкета встановленого зразка (додається);
б) документ про повну загальну середню освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
в) медичний сертифікат, що підтверджує відсутність вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);
г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до від’їзду на навчання в Україну;
д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
е) копія документа про народження;
є) 6 фотокарток розміром 60х40 мм.

Зазначені в пунктах б), г), е) документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку.

Кандидати на навчання зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до направлень Міністерства освіти і науки України.

Студенти, зараховані на навчання, забезпечуються гуртожитком. Розмір стипендії та оплати за проживання у гуртожитку визначається у порядку, встановленому для українських студентів або умов, визначених відповідним міжнародним договором.

Іноземним громадянам, зарахованим на навчання на підготовчі факультети (відділення) вищих навчальних закладів України, стипендія не сплачується.

Транспортні витрати до місця навчання і в зворотному напрямку здійснюються за власні кошти.

Перелік бажаних спеціальностей (враховуватимуться згідно можливості) необхідно надіслати на адресу Посольства України в Ірландії для подальшої передачі Міністерству освіти і науки України до 1 квітня 2009 року. На кожного кандидата до 1 травня 2009 року необхідно подати до Міністерства освіти і науки України такий комплект документів:

1.Заповнену анкету кандидата з зазначенням спеціальності;
2. Копії сторінок паспорта з зазначенням громадянства та прописки;
3. Копію документа, який підтверджує українське етнічне походження кандидата (свідоцтво про народження). Якщо у свідоцтві не зазначено його українське походження, надається свідоцтво про народження або посвідчення закордонного українця батьків кандидата;
4. Копію документа про повну загальну середню освіту з оцінками (балами) або довідку про навчання у випускному класі загальноосвітньої середньої школи з оцінками за півріччя, завірену директором школи.

При виділенні державних стипендій іноземним громадянам українського походження перевага надаватиметься напрямам підготовки галузей знань “педагогічна освіта”, “мистецтво”, “гуманітарні науки”, “журналістика та інформація”, “соціально-політичні науки”.А н к е т а

іноземного громадянина, який направляється на навчання до вищого навчального закладу України1. Країна (громадянство), (копія паспорта додається)
2. Прізвище, ім’я, по батькові
3. Стать
4. Число, місяць і рік народження
5. Місце народження
6. Адреса, місце проживання, телефон
7. Рівень володіння українською мовою
8. Освіта (назва навчальних закладів, їх місцезнаходження, дата вступу, дата закінчення, який документ отримав)
9. Оцінки (бали) з основних предметів (копія документа про освіту додається)
10. Чи навчалися раніше у вищих навчальних закладах (в яких, коли)
11.Назва обраної спеціальності
Підпис Дата
Верх сторінки Низ сторінки
Перейти на сторінку: 1
Перегляд сторінки 1 [50 повідомлень на сторінці]
Перейти на форум :
Шукати на цьому форумі
Версія для друку
Відправити лінк на імейл

(Видалити всі кукіс цього сайту)
Працює MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software